Levenskunst

De Levenskunst is op weg zich een plaats te verwerven in onze moderne maatschappij. U komt het steeds vaker tegen, zowel in het openbare- als het privéleven.

Met de levenskunst keert een klassieke opvatting terug over filosofie. Deze filosofie was lange tijd afwezig omdat het leven ingericht werd aan de hand van godsdiensten, tradities, politiek en sociale en medische wetenschappen. Doordat veel van deze zekerheden langzaam zijn weggevallen staat de moderne mens vrijer in het leven. In die vrije ruimte is de levenskunst ontstaan. De levenskunst beoogt niet deze zekerheden te herstellen maar de vrijheid van de moderne mens, die continue op zoek is naar houvast op gebieden als relaties, gezondheid en arbeid, ten volle te benutten. Ze poogt de deelname aan het eigen leven te versterken.

De levenskunst geeft antwoord op vragen als; wie ben ik? Hoe wil ik mijn leven inrichten? Waar liggen mijn sterke en waar mijn zwakke kanten?

Terug naar overzicht

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met mij op

Klik hier